stripehog_logo_w

Varför är vår produkt världsledande?

Mottagandet har varit suveränt och allt sedan dess har bilarna varit ute på ”fältet” och arbetat. Det finns många starka argument för denna för Sverige nya teknik att ta bort thermo/färglinjer, asfaltsblödningar, gummi m.m

Säkerhet

Det behövs ingen personal på vägen vid arbetets utförande.

Stör trafiken minimalt

Eftersom det för det mesta bara är själva StripeHogen plus något eller några TMA-fordon som hela tiden rullar så påverkas trafikrytmen minimalt. Vi jobbar normalt i en hastighet av 1 - 5 km / tim beroende på underlag och linjetyp.

Skadar ej underlaget

Med vår långa erfarenhet och vetskap om vattenblästring, så avlägsnar vi materialet från asfalt, betong, plattytor med minimal påverkan på underlaget.

Miljövänligt

Vi använder Euroklassade motorer på bilarna med minsta möjliga utsläpp. det är bara rent dricksvatten under högt tryck som avlägsnar Thermo/färg linjen från underlaget, vi samlar sedan upp avfallet efter oss. Avfallet är testat hos SP och klassas inte som miljöfarligt.

Vattenblästring

Vattenblästring är ett skonsamt sätt att avlägsna vägmarkeringar från asfalt, betong. Genom rätt tryck, rotation på spraybar samt hastighet på maskin så avlägsnar vi vägmarkeringarna med minimal påverkan på underlaget. Vi blästrar enbart med rent dricksvatten.

Om oss

Det hela startade i november 2009 med att några från Ramudden tillsammans med representant från Lastbilsbolaget (Volvo) i Sundsvall åkte över till Stuart i Florida för att besöka Waterblasting Technologies som tillverkar Stripe Hog. Syftet med resan var att se om detta kunde vara något för den Nordiska marknaden.

Alla var nöjda med vad man såg och det beställdes 2 stycken SH 8000R som skulle byggas på Volvo chassi. Volvo fick i uppdrag att bygga två stycken chassi som skulle vara anpassade efter Waterblastings specifikationer. I början på februari 2010 anlände dessa chassi till Stuart och byggnationen kunde starta. Lagom till MaskinExpo i maj 2010 var våra 2 Stripehogs färdiga och levererade.

Mottagandet har varit suveränt och allt sedan dess har bilarna varit ute på ”fältet” och arbetat. Det finns många starka argument för denna för Sverige nya teknik att skonsamt avlägsna vägmarkeringar.

Våra verksamhetsområden

Kontakta oss

Niklas Aneklev
Arbetsledare/offerter
Jimmy Ericsson
Operatör